บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) เป็นสายการบินแห่งชาติ ดำเนินกิจการในด้านการบินพาณิชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศ มีฐานปฏิบัติการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกและภายในประเทศ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 21,827,719,170 บาท โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 51.03%


ข่าวสารล่าสุด
23.07.2564
ย่อยข่าวตลาด: ปรับเที่ยวบินภูเก็ต
19.07.2564
สายการบินไทยสมายล์ประกาศหยุดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราว
15.07.2564
แห่เทียน
15.07.2564
การบินไทยปรับทัพรุกแอร์คาร์โก้ตีวง 22 เส้นทางคลุมเอเชีย-ยุโรป
14.07.2564
THAI เพิ่มบริการคาร์โก้
13.07.2564
แจ้งเส้นทางบินสำหรับเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสาร


3.32        -        -%
ตัวย่อหุ้น THAI
ปริมาณซื้อขาย 3.32
ราคาเปิด -
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -
ช่วงราคาระหว่างวัน -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.60 - 4.72