บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) เป็นสายการบินแห่งชาติ ดำเนินกิจการในด้านการบินพาณิชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศ มีฐานปฏิบัติการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกและภายในประเทศ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 21,827,719,170 บาท โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 51.03%


ข่าวสารล่าสุด
11.06.2564
ก.ค. - ก.ย. 64 บินไทยเปิด 16 เส้นทาง
11.06.2564
ก.ค. - ก.ย. 64 บินไทยเปิด 16 เส้นทาง
10.06.2564
การบินไทยเปิด 16 เส้นทางต่างประเทศ
10.06.2564
'การบินไทย' สยายปีกลุยบริการ 16 เส้นทางช่วง 'ก.ค.-ก.ย.'
10.06.2564
THAI บิน ก.ค.-ก.ย. นี้ 16 เส้นทาง ลุยเพิ่มเที่ยวบินตารางฤดูหนาว
08.06.2564
ทัวริสต์แห่จอง 'ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์' 3 เส้น แฟรงก์เฟิร์ต-ลอนดอน-โคเปนฯ


3.32        -        -%
ตัวย่อหุ้น THAI
ปริมาณซื้อขาย 3.32
ราคาเปิด -
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -
ช่วงราคาระหว่างวัน -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.60 - 4.72