บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) เป็นสายการบินแห่งชาติ ดำเนินกิจการในด้านการบินพาณิชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศ มีฐานปฏิบัติการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกและภายในประเทศ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 21,827,719,170 บาท โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 51.03%


ข่าวสารล่าสุด
05.01.2565
สังคมธุรกิจ: การบินไทยร่วมยินดี 'ทัพช้างศึก' คว้าแชมป์ 'เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ' สมัยที่ 6
05.01.2565
ยินดี
04.01.2565
การบินไทยร่วมยินดี "ทัพช้างศึก" คว้าแชมป์ "เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ" สมัยที่ 6
30.12.2564
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 (ปีที่ 1 ไตรมาสที่ 2)
27.12.2564
กีฬาการบินไทย
23.12.2564
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)


3.32        -        -%
ตัวย่อหุ้น THAI
ปริมาณซื้อขาย 3.32
ราคาเปิด -
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -
ช่วงราคาระหว่างวัน -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.60 - 4.72