ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤษภาคม 2563 16:40

ชื่อย่อหุ้น: THAI สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 5.00 ปริมาณซื้อขาย: 34,072,700
เปลี่ยนแปลง: +0.10 % เปลี่ยนแปลง: +2.04
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 4.98 / 88,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 5.00 / 461,200
วันก่อนหน้า: 4.90 ราคาเปิด: 4.94
ช่วงราคาระหว่างวัน: 4.94 - 5.20 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 2.74 - 11.10

 

Chart Type