บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) เป็นสายการบินแห่งชาติ ดำเนินกิจการในด้านการบินพาณิชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศ มีฐานปฏิบัติการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกและภายในประเทศ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 21,827,719,170 บาท โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 51.03%


ข่าวสารล่าสุด
19.01.2564
แจ้งการโอนหุ้นบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
19.01.2564
สังคมธุรกิจ: การบินไทย PATA และ NIDA ร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
19.01.2564
ส่งเสริมท่องเที่ยว
15.01.2564
ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: การบินไทยมั่นใจ
14.01.2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
14.01.2564
THAI ย้ำเดินหน้าทำแผนฟื้นฟูฯ


3.62        -0.04        -1.09%
ตัวย่อหุ้น THAI
ปริมาณซื้อขาย 3.66
ราคาเปิด 3.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,023,600
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.56 -3.76
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.74 - 7.85